Vygintas AUKŠTUOLIS - Valentinas GARADAUSKAS

55    Mikalauskas - Alvydas SAULIS 43 NS 2 S -1 -50 53.57
   44 NS 1NT E -1 +50 60.71
54   Audrius ŠČEPANOVAS - Saulius VALAITIS 45 NS 3 W -2 +200 57.14
   46 NS 3 W -2 +100 42.86
53   Sonata SIMANAITIENĖ - Ramūnas GRIGORAITIS 47 NS 4 E +1 -450 7.14
   48 NS 3 E +1 -130 17.86
52   Kęstutis JOZėNAS - Artūras KATVICKIS 49 NS 4 N -1 -50 10.71
   50 NS 4 W +1 -450 46.43
51   Artūras ŠALAšEVIčIUS - Vytautas ČIEGIS 51 NS 3NTx N -2 -300 0.00
   52 NS 6 E +1 -1460 64.29

TOTAL 36.07%