Vygintas AUKŠTUOLIS - Valentinas GARADAUSKAS

12   Liepa BIKULčIENė - Geraldas URBONAS 21 EW 2 S -1 +100 39.29
   22 EW 3NT E +2 +660 64.29
15   Dmitryj KAMLIUK - Igor KRAVCHENKO 23 EW 3NT S +2 -660 57.14
   24 EW 2 W -3 -150 0.00
13   Saulius SINKEVIčIUS - Laimutis ŽUROMSKAS 25 EW 4 E = +620 42.86
   26 EW 2x W = +670 100.00
11   Jurgita ROTOMSKIENė - Remigijus MACKUS 27 EW 2 W +1 +140 39.29
   28 EW 3 W +1 +170 50.00
14   Egidijus PETRYLA - Nelė PETRYLIENė 29 EW 4 N +1 -650 39.29
   30 EW 3 E +1 +170 14.29

TOTAL 44.64%