Egidijus PETRYLA - Nelė PETRYLIENė

42   Aidas VOZNIKAS - Ramūnas ZENCEVIčIUS 21 NS 1 E +2 -140 7.14
   22 NS 3NT W +2 -660 35.71
41   Martynas JOVAIŠA - Mindaugas VRUBLIAUSKAS 23 NS 6 S -1 -100 3.57
   24 NS 3 N -1 -50 21.43
45    Romanovska - Nauris PELSIS 25 NS 4 E = -620 57.14
   26 NS 2 W -1 +100 35.71
44   Janusz KOWALEWSKI - Jerzy Witold GOBER 27 NS 4 W +1 -450 10.71
   28 NS 3NT W +1 -430 7.14
43   Vygintas AUKŠTUOLIS - Valentinas GARADAUSKAS 29 NS 4 N +1 +650 60.71
   30 NS 3 E +1 -170 85.71

TOTAL 32.50%