Dalia PILECKIENė - Valentinas ČEšūNAS

42   Aidas VOZNIKAS - Ramūnas ZENCEVIčIUS 1 NS 4 E = -420 21.43
   2 NS 2 W +1 -140 32.14
41   Martynas JOVAIŠA - Mindaugas VRUBLIAUSKAS 3 NS 3 E +1 -170 21.43
   4 NS 3NT N +1 +630 32.14
45    Romanovska - Nauris PELSIS 5 NS 3NT S -2 -200 46.43
   6 NS 3NT N -2 -100 35.71
44   Janusz KOWALEWSKI - Jerzy Witold GOBER 7 NS 2 S +3 +200 25.00
   8 NS 4 E = -420 10.71
43   Vygintas AUKŠTUOLIS - Valentinas GARADAUSKAS 9 NS 4 N -2 -100 17.86
   10 NS 4x W -2 +500 89.29

TOTAL 33.21%