Egidijus PETRYLA - Nelė PETRYLIENė

14   Kęstutis JASUTIS - Gintarė VILIMAITė 21 EW 3 N K +1 -170 81.82
   22 EW 3x E 3 -1 -200 18.18
13   Marius BARYSAS - Dainius MINELGA 23 EW 3NT E W +1 +630 40.91
   24 EW 2 S A -3 +150 68.18
12   Valentinas ČEšūNAS - Dalia PILECKIENė 25 EW 4 N 10 -3 +150 90.91
   26 EW 4 N W +1 -650 45.45
15   Remigijus MACKUS - Kristina ČELKĖ 27 EW 4x N 3 -2 +300 18.18
   28 EW 3NT E 2 = +400 63.64
11   Giedrė JANKŪNAITĖ - Giedrius ŠARKANAS 29 EW 2 N D -1 +100 77.27
   30 EW 4NT E 9 +3 +520 18.18

TOTAL 52.27%