Aidas VOZNIKAS - Ramūnas ZENCEVIčIUS

20   Žaneta PISARSKIENė - Vytautas VAINIKONIS 11 EW 4x W A -2 -300 31.82
   12 EW 2 W 8 +1 +140 59.09
16    Kasperaviciute - Tomas STAKĖNAS 13 EW 4 W 6 = +620 90.91
   14 EW 3 S 4 -1 +50 45.45
12   Valentinas ČEšūNAS - Dalia PILECKIENė 15 EW 4 W W +2 +480 27.27
   16 EW 3NT N 5 +1 -430 31.82
18   Vygintas BALžEKAS - Audrius MIZEIKIS 17 EW 4 E 5 +1 +450 59.09
   18 EW 5 W K -2 -100 0.00
14   Kęstutis JASUTIS - Gintarė VILIMAITė 19 EW 6x E 10 -3 -800 13.64
   20 EW 3 S A +2 -200 54.55

TOTAL 41.36%