Indrė BANIKONYTė - Giedrius KIRSTUKAS

18   Vygintas BALžEKAS - Audrius MIZEIKIS 11 EW 4 N A +1 -150 45.45
   12 EW 2 E 2 -2 -100 9.09
14   Kęstutis JASUTIS - Gintarė VILIMAITė 13 EW 4x W 2 = +790 100.00
   14 EW 2NT N 3 -1 +50 45.45
20   Žaneta PISARSKIENė - Vytautas VAINIKONIS 15 EW 6 W A = +980 77.27
   16 EW 3NT N 5 +1 -430 31.82
16    Kasperaviciute - Tomas STAKĖNAS 17 EW 4 E 2 +1 +450 59.09
   18 EW 4 E 8 +2 +480 77.27
12   Valentinas ČEšūNAS - Dalia PILECKIENė 19 EW 5 W 9 -2 -200 63.64
   20 EW 3 N 10 +1 -170 68.18

TOTAL 57.73%