Vygintas BALžEKAS - Audrius MIZEIKIS

3   Indrė BANIKONYTė - Giedrius KIRSTUKAS 11 NS 4 N A +1 +150 54.55
   12 NS 2 E 2 -2 +100 90.91
1   Juozas MIKELIONIS - Kęstutis ŽUROMSKAS 13 NS 3NT E W -2 +200 90.91
   14 NS 3NT S 5 -2 -100 18.18
9   Rimantas ČIžAUSKAS - Jurgita ROTOMSKIENė 15 NS 4 W A +2 -480 72.73
   16 NS 3NT N 8 = +400 13.64
7   Aidas VOZNIKAS - Ramūnas ZENCEVIčIUS 17 NS 4 E 5 +1 -450 40.91
   18 NS 5 W K -2 +100 100.00
5   Virginijus KARTANAS - Andrius MICHAILOVAS 19 NS 5 E 10 -2 +200 36.36
   20 NS 4 N 5 +1 +650 81.82

TOTAL 60.00%