Valentinas ČEšūNAS - Dalia PILECKIENė

1   Juozas MIKELIONIS - Kęstutis ŽUROMSKAS 11 NS 5 N A = +400 81.82
   12 NS 3 W A +1 -170 22.73
9   Rimantas ČIžAUSKAS - Jurgita ROTOMSKIENė 13 NS 3 W 5 = -140 31.82
   14 NS 3NT N 3 -1 -50 54.55
7   Aidas VOZNIKAS - Ramūnas ZENCEVIčIUS 15 NS 4 W W +2 -480 72.73
   16 NS 3NT N 5 +1 +430 68.18
5   Virginijus KARTANAS - Andrius MICHAILOVAS 17 NS 4 E 5 +1 -450 40.91
   18 NS 4 E 8 +2 -480 22.73
3   Indrė BANIKONYTė - Giedrius KIRSTUKAS 19 NS 5 W 9 -2 +200 36.36
   20 NS 3 N 10 +1 +170 31.82

TOTAL 46.36%