BOARD#8

W
none

  K 7 6 2
  Q 4 3
  Q J 10 6
  A 9
 
  10 9
  A K 10 9 7 6 2
  A 4
  J 6
  A J
  J
  8 7 5
  Q 8 7 5 4 3 2
    Q 8 5 4 3
  8 5
  K 9 3 2
  K 10
 
tablecontr.byleadtr.scorebutler
 NS  EW 
  1  4hWdQ-21000
 3hWdQ-150-1
  2  4hWdQ-21000
 4hWdQ-150-1
  3  2hWdQ=-110-5
 5h×WdQ-3500+9
  4  3nEs4-3150+2
 2sShA+1140+2
datum+90